ALV 28 juni 2017

Woensdag 28 juni 2017 is de eerste algemene ledenvergadering gehouden.

Tijdens deze vergadering heeft het bestuur een groot aantal zaken aan de aanwezige leden gepresenteerd, zoals o.a. het oprichtingsdoel, inzage in het huishoudelijk reglement, een financieel overzicht sinds de oprichting vorig jaar en het sponsorplan.

Daarnaast hebben de aanwezige leden ingestemd met de benoeming van het bestuur, de kascommissie en het ook het verlengde boekjaar.

De presentatie en de notulen van de ALV zijn via onderstaande links beschikbaar.

ALV presentatie 2017

ALV notulen 2017